Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beloningsbeleid

BELONINGSBELEIDIn artikel 4, lid 5 van de statuten van de stichting is de volgende bepaling opgenomen:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits deze onkostenvergoeding niet bovenmatig is.

Daarnaast heeft de stichting geen personeel in dienst en worden ook geen vergoedingen uitbetaald aan personen of dienstverleners.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu